Me kalimin e kohes kane qene te zhvilluara nje seri standartesh ne fushen e sigurimit te ushqimeve:

standarte te zhvilluara ne rrjete te medha dyqanesh, standarte firmash, rregulla ligjore. Aplikimi i ketyre standarteve ne zona te ndryshme te botes i beri marredheniet tregetare nderkombetare te veshtira ne mungese te nje sere kerkesash te aplikueshme cdo shoqerie ne rrjetin ushqimor.

ISO 22000 eshte i pari standart nderkombetar I perdorur per zhvillimin dhe zbatimin e nje sistemi manaxhimi te sigurimit te ushqimit qe ka per qellim rregullimin e fushes se ushqimit duke vendosur nje pakete te qarte kerkesash dhe kriteresh per te gjithe ata qe perfshiheshin ne rrjetin e ushqimeve.

Perfitimet kyce tek ky sistem manaxhimi jane:

  • fitimi i besimit nga ana e konsumatoreve;
  • uljen e rreziqeve mbi sigurimin e ushqimit;
  • kontroll efikas mbi proceset;
  • permiresimi i marredhenieve me autoritetet;
  • permiresimi I imazhit te kompanise ne komunitet;

Per te marre ne nje kohe te shkurter nje oferte te certifikimit Haccp - ISO 22000 per kompanine tuaj – Klikoni ketu