Aksidentet rrugore sjellin cdo vit me shume se 1,3 milion vdekje ne nivel botror, ne nje kohe kur numri i viktimave eshte ne rritje, sidomos ne vendet ne zhvillim. Per te ndaluar kete tendence eshte e rendesishme qe, si autoritetet kombetare si dhe pjesmarresit ne trafik te iplementojne masa dhe te stabilizojne shenjestra te qarta referuar uljes se numrit te aksidenteve rrugore.

Standarti ISO 39001:2012 perfaqeson nje nga elementet kryesor te paketes te masave te stabilizuara ne nivelin e Kombevete Bashkuara ne programin “Decade of Action for Road Safety 2011-2020” dhe eshte lancuar me ndihmen e eksperteve nga 40 vende dhe 16 organizatave te njohura si Organizata boterore e Shendetsise apo Banka Botrore.

ISO 39001 furnizon nje perhapje globale te strukturuar mbi sigurine rrugore duke kompletuar rregulloret kombetare ekzistente ne cdo vend dhe mund te aplikohen nga cilado organizate e cila influencon nepermjet aktivitetit te saj sigurine rrugore (p.sh autoritete, transportues, organizata te cilat krijojne trafik rrugor etj.) indiferent nga madhesia apo fusha e aktivitetit.

Certifikimi sipas ISO 39001 demostron pjesmmarrjen e organizates per te ulur numrin e vdekjeve dhe te plagosurve ne aksidentet rrugore, te respektoje kerkesat ligjore referuar ndaj sigurise te trafikur rrugor dhe te permisoje ne menyre te vazhdueshme performancen ne fushen e sigurise rrugore.

Per te marre nje oferte te certifikimit ISO 39001 –Klikoni ketu