Shoqerite ne te gjithe boten jane te interesuara te shfaqin kujdesin e tyre te vazhdueshem per manaxhimin e rreziqeve rreth shendetit dhe sigurimit ne pune, per aksioneret, punonjesit, klientet, komunitetin dhe autoritetet.

Kerkesat e legjislacionit ne fushen e shendetit dhe sigurimit profesional behen gjithnje e me shume te kufizuara, duke ju kerkuar ne menyre te qarte, cdo shoqerie te identifikoje, vleresoje dhe te mbaje nen kontroll rreziqet dhe te tregoje perkushtim e saj per shendetin dhe sigurimin e punonjesve.

Sistemi i manaxhimit te shendetit dhe sigurimit ne pune ndihmon ne identifikimin e rreziqeve, vleresimin dhe mbajtjet nen kontroll te risqeve qe vijne si rezultat i aktiviteteve te shoqerise si ne kushtet e veprimeve normale ashtu edhe ne kushte jonormale.

OHSAS 18001 eshte dokumenti i njohur ne menyre zyrtare ne nivel nderkombetar qe percakton kerkesat per nje sistem manaxhimi te shendetit dhe sigurimit ne pune.

Keni mundesine qe te merrni me nje cmim me zbritje,kursin tone te auditit per sistemin shendetin dhe sigurine konform OHSAS 18001.

Kursi gjendet ne platformen Udemy,eshte nje kurs ne gjuhen angleze dhe pershkruan me detaje te gjitha kerkesat e standartit nderkombetar OHSAS 18001 dhe ne perfundim, studenti merre nje certifikate.Studenti ka akses ne te gjitha leksionet e kursit per nje perriudhe te palimituar ne llogarine e tije ose ne faqen udemy.com

Kliko ketu per kursin online Health & Safety Auditor OHSAS 18001.

Perfitimet kryesore tek ky sistem manaxhimi jane:

  • permiresimi i efikasitetit nepermjet uljes te numrit te aksidenteve ne pune dhe incidenteve ne pune;
  • uljen e numrit te diteve te munguara per arsye te aksidenteve ne pune dhe semundjeve profesionale;
  • uljen e shumave te paguara si kompensim ne rast aksidenti ne pune;
  • identifikimi i rreziqevet dhe aplikimi I kontrolleve per eliminimin e tyre ose uljen e tyre ne nje nivel rreziku me te pranueshem;
  • demonstrim i angazhimit mbi respektimin e kekesave ligjore;
  • permiresimin e marredhenieve me autoritetet.

Per te marre ne nje kohe te shkurter nje oferte te certifikimit OHSAS 18001 per kompanine tuaj – Klikoni ketu