Rreth Nesh

Rig Cert Albania Sh.p.k me numer NIPT L31308037E eshte kompani me zyrat qendrore ne Tirane, i vetmi partener zyrtar RIGCERT (www.rigcert.org) ne Shqiperi dhe Kosove ne fushen e certifikimit te sistemeve te konformitetit ne perputhje me kerkesat e standarteve nderkombetare ISO.

Misioni yne eshte te ndihmoje organizatat ne Shqiperi dhe Kosove ne permbushjen e kerkesave te konformitetit sipas kërkesave te Bashkimit Europian.
Rig Cert Albania Sh.p.k mban nje protokoll bashkepunimi me organin certifikues RIGCERT ne Thessaloniki, Greqi, perfaqesues zyrtar dhe e vetmja shoqeri e cila zoteron te drejta per te promovuar sherbime per certifikim RIGCERT ne Shqiperi dhe Kosove.

RIGCERT siguron sherbimet e vleresimit dhe certifikim per:

  • SISTEMET E MENAXHIMIT TE CILESISE SIPAS STANDARTIT ISO 9001;
  • SISTEMET E MENAXHIMIT TE MJEDISIT SIPAS STANDARTIT ISO 14001;
  • SISTEMET E MENAXHIMIT TE SHENDETIT DHE SIGURIMIT NE PUNE SIPAS STANDARTIT OHSAS 18001;
  • SISTEMET E MENAXHIMIT TE SIGURIMIT TE INFORMACIONIT SIPAS STANDARTIT ISO/IEC 27001;
  • SISTEMET E MENAXHIMIT TE ENERGJISE SIPAS ISO 50001
  • SISTEMET E MENAXHIMIT TE SIGURIMI PER TRAFIKUN RRUGOR SIPAS STANDARTIT ISO 39001;
  • SISTEMI I MENAXHIMIT TE INTEGRUAR SIPAS PAS 99.

Per me shume detaje plotesuese rreth certifikimeve ju lutem te na kontaktoni ne telefon ose ne e-mail.