Ne nivel boteror shoqerite ndjekin adoptimin e standarteve te cilesise me qellim qe te jene te respekturar nga klientet dhe te ndertojne beshkepunim te qendrueshem me avantazh reciproke.

Nje sistem manaxhimi i cilesise i certifikuar perfaqeson konfirmim zyrtar te nje niveli me performance te besueshme te biznesit si dhe proven e angazhimit per permiresim te vazhdueshem dhe plotesimin e kerkesave te klientit.

Zbatimi dhe certifikimi i sistemit te manaxhimit te cilesise sjell besim tek partneret e bisnesit dhe autoriteteve ne lidhje me produktet dhe sherbimet furnizuese duke ndihmuar per zvogelimin e humbjeve dhe permiresimin e efikasitetit te bisnesit ne teresi.

ISO 9001 perfaqeson standartin nderkombetar unanim i njohur si standarti qe i perket kerkesave per nje sistem manaxhimi te cilesise. Ky standart aplikohet per cdo shoqeri pavaresisht madhesise ose fushes se aktivitetit.

ISO 9001 është standardi më i njohur në botë, ai ka bërë histori prej më shumë se 30 vjet , që nga botimi i saj i parë në vitin 1987. Në botë më shumë se 1.000.000 shoqëri janë çertifikuar sipas standartit ISO 9001 në dy dekadat e fundit.

Versioni aktual i ISO 9001 është publikuar në 2015.

Keni mundesine qe te merrni me nje cmim me zbritje,kursin tone te auditit per sistemin e menaxhimit te cilesise konform ISO 9001:2015.

Kursi gjendet ne platformen Udemy,eshte nje kurs ne gjuhen angleze dhe pershkruan me detaje te gjitha kerkesat e standartit nderkombetar ISO 9001:2015 dhe ne perfundim ,studenti merre nje certifikate. Studenti ka akses ne te gjitha leksionet e kursit per nje perriudhe te palimituar ne llogarine e tije ose ne faqen udemy.com.

Kliko ketu per kursin online.

Subjektet qe kane nje certifikate ne perputhje me ISO 9001:2008 duhet te kryejne ndryshimin ne versionin e ri te standartit.Kjo pune munde te kryhet pergjate auditimeve te mbikqyrjes apo ricertifikimit sipas rastit,por jo me vone se 15.09.2018.

Per te marre ne nje kohe te shkurter nje oferte te certifikimit ISO 9001:2015 per kompanine tuaj – Klikoni ketu